ЗА НАС

ФОНДАЦИЯ „СТУДИО S”

Фондация “Студио S” работи за по-добро образование у нас, както и подпомага популяризирането на българското изобразително изкуство по света.

Повече за нас

Фондация „Студио S“ работи за:

 • Реализиране на успешни практики в сферата на образованието, иновации в образователните техники и методики;
 • Насърчаване на диалога и взаимодействието между учители, родители и ученици;
 • Утвърждаване на добродетелите във възпитанието на подрастващите;
 • Възпитаване на общности от млади хора с широки културни интересни, солидни знания, умения и компетенции и високи морални устои, водещи до успешно представяне на всички предстоящи им изпити, което да осигури основа за бъдеща, успешна професионална кариера на граждани на глобалния свят;
 • Популяризиране на българското изобразително изкуство в страната и по света и подпомагане на талантливи български художници

Целите на фондацията са както следва:

 •         Реализиране на успешни практики в сферата на образованието, иновации в образователните техники и методики;
 •         Насърчаване на диалога и взаимодействието между учители, родители и ученици;
 •         Утвърждаване на добродетелите във възпитанието на подрастващите;
 •         Възпитаване на общности от млади хора с широки културни интересни, солидни знания, умения и компетенции и високи морални устои, водещи до успешно представяне на всички предстоящи им изпити, което да осигури основа за бъдеща, успешна професионална кариера на граждани на глобалния свят;
 •         Популяризиране на българското изобразително изкуство в страната и по света и подпомагане на талантливи български художници;

За постигане на своите цели Фондацията ще използва следните средства:

 •      Организиране и провеждане на редица семинари/уебинари за родители, ученици и/или учители;
 •    Предоставяне на иновативни учебни и информационни материали и разработки;
 •           Разработване на методики и информационни материали;
 •         Привличане на съмишленици от родители и учители, които да подкрепят и разпространяват каузите на фондацията;
 •         Изграждане, поддръжка и популяризиране на сайтове и други уеб канали /социални мрежи и пр./ за популяризация на идеите и дейностите;
 •         Изграждане и популяризиране на уеб платформа/сайт за представяне и менажиране на съвременни български художници, както и подпомагане на реализацията произведенията им, както и място за комуникация на художници от всички страни;
 •        Привличане на ценители на съвременното българско изкуство за подпомагане на каузата.

Семинари

 • За родителите
 • За учениците
 • За децата
 • За учителите

Обучения

За да подпомогнем обучителния процес и по-конкретно да улесним обучаваните, ние и наши партньори разработваме електронни обучителни материали /текстови, видеоуроци и тестове с възможност за сомопроверка/  които са представени по модерен, ясен и близък до мисленето на учениците начин.

Изкуство

Друга основна мисия на Фондация „Студио S” /освен образованието/ е популяризиране на българското изобразително изкуство в страната и по света и подпомагане на талантливи български художници чрез изграждане и популяризиране на уеб платформа/сайт за представяне и менажиране на съвременни български художници, както и подпомагане на реализацията на произведенията им /картини, скулптури, пана, керамики, текстил и др./, както и място за комуникация на художници от всички страни; привличане на ценители на съвременното българско изкуство за подпомагане на каузата.

Семинари за всички

Организираме и провеждаме семинари/уебинари с ученици, родители и учители, на които разглеждаме теми, свързани с образованието на децата ни.

За родителите

„Как да мотивираме децата да учат“; „Защо децата ни не четат книги?“; „Как да научим децата си на организираност“ и още много други актуални теми ще бъдат разгледани на нашите уебинари.

За Учениците

„Как да учим по-бързо и по-ефективно?“; „От какво зависи оценката при устно изпитване?; „Как да повишим успеха си?“ и още много други актуални за учениците теми ще разгледаме на нашите уебинари.

За децата

Или по-скоро отново за родителите, но този път на деца между 3 и 7 години: „Как да ги подготвим по-добре за училището?“; „Как да ги научим да не се гневят?“ и още много интересни теми…

За учителите

„Как да овладеем буйните ученици?“; „Как да мотивираме интереса към учене у учениците?“; „Как да привлечем и поддържаме вниманието на учениците“ и още много други теми на нашите уебинарите.

Ако желаете да ни подпомогнете

Ако Вашето сърце тупти с  ритъм като нашия и умът Ви Ви води във същата на нашата посока и имате желание да ни подпомогнете с идеи, труд или средства, с радост ще се срещнем с Вас 🙂
Свържете се с нас!

Адрес

София, ул. Кюстендил №21, ет.4

Телефон

088 723 9186

Имейл

info@studios-foundation.com

Share This