ЗА НАС

ФОНДАЦИЯ „СТУДИО S”

Фондация “Студио S” работи за по-добро образование у нас, както и подпомага популяризирането на българското изобразително изкуство по света.

Повече за нас

Фондация „Студио S“ работи за:

 • Реализиране на успешни практики в сферата на образованието, иновации в образователните техники и методики;
 • Насърчаване на диалога и взаимодействието между учители, родители и ученици;
 • Утвърждаване на добродетелите във възпитанието на подрастващите;
 • Възпитаване на общности от млади хора с широки културни интересни, солидни знания, умения и компетенции и високи морални устои, водещи до успешно представяне на всички предстоящи им изпити, което да осигури основа за бъдеща, успешна професионална кариера на граждани на глобалния свят;
 • Популяризиране на българското изобразително изкуство в страната и по света и подпомагане на талантливи български художници

Целите на фондацията са както следва:

 • Подпомагане на талантливи ученици за развиване на техния потенциал в сферата на различни учебни дисциплини, за да усвоят знания и умения, надграждащи училищните.
 • Осигуряване на СТИПЕНДИИ за талантливи ученици за безплатни допълнителни обучения, надграждащи тези в училището за обучения в:
  – курсове/уроци по БЕЛ /български език и литература/ и Математика за кандидат-гимназисти –7 клас;
  – курсове/уроци по Рисуване за кандидат-гимназисти – 5, 6 и 7 клас;
  – курсове/уроци по Рисуване за кандидат-студенти – 10, 11, 12 клас и за изготвяне на Портфолио за кандидатстване в университети у нас и в чужбина.
  – курсове по Рисуване за Деца – 5 – 11 години с цел ранно развитие на заложбите им;
  – курсове/уроци по БЕЛ за ДЗИ /матура/за зрелостници – 12 клас;
  – курсове/уроци по БЕЛ за кандидат-студенти;
  – курсове/уроци по История за кандидат-студенти;
  – курсове/уроци по Английски език за деца;
  – Занималня за Деца с обучение по Добродетели, английски език и изкуства;
  – курсове/уроци по Програмиране за Деца и компютърна грамотност;
  – курсове/уроци по Анимация за Деца;
  – курсове/уроци по Моден дизайн за деца
  с цел постигане на високи резултати на предстоящи им изпити и матури и за да развият потенциала си и да надградят знанията и уменията, придобити в училището.
 • Осигуряване на СТИПЕНДИИ за талантливи ученици за безплатни допълнителни обучения, надграждащи училищните по дисциплини и обучения, неописани в горната подточка.
 • Организиране на конкурси за селектиране на талантливи деца по различни дисциплини, които Фондация „СТУДИО ЕС” да подпомага чрез осигуряване на стипендии за гореописаните обучения и други, неописани по-горе.
 • Осигуряване на обучителни центрове, където да се провеждат обученията на стипендиантите.
 • Изготвяне на обучителни материали /видеоуроци, текстови уроци, тестове и др./ за ученици от 1 до 12 клас на ясен, разбираем и достъпен език, които учениците да могат да ползват за самоподготовка:
  – видеоуроци, текстови уроци, тестове и др. учебни материали по БЕЛ /български език и литература/  за подготовка за ДЗИ /матура/- 12 клас;
  – видеоуроци, текстови уроци, тестове и др. учебни материали по БЕЛ /български език и литература/ за кандидат-студенти за СУ /Софийски университет/ и други университети;
  – видеоуроци, текстови уроци и др. учебни материали по Рисуване за кандидат-гимназисти и кандидат-студенти;
  –  видеоуроци, текстови уроци, тестове и др. учебни материали по История;
  – видеоуроци, текстови уроци, тестове и др. учебни материали по Математика за ученици от 1 до 12 клас и за кандидат-гимназисти;
 • Разпространяване на създадените гореописани учебни материали /видеоуроци, текстови уроци, тестове и др./ по БЕЛ, математика, рисуване, история, биология и други учебни дисциплини с цел да достигнат до максимално много ученици и да подпомагат учебния им процес чрез всички маркетингови средства.
 • Провеждане на семинари / уебинари за ученици, техните родители и учители по теми, касаещи образованието на учениците.
 • Популяризиране творбите /картини – дигитални и класически, живопис или графика, икони, текстилни пана, пластики, керамика, портрети и поръчка на портрети и др./ на български талантливи художници в страната и чужбина и организиране на продажби на техните произведения онлайн, като се намират най-подходящите начини за достигане до масовата публика, като се акцентира на следните качества на едно произведение на изкуството:
  – картината, иконата, поръчковия портрет  са подходящи подаръци за всеки повод – за мъже и за жени, юбилеи, рождени дни, Коледа, Нова година, Имени дни и др.;
  – картината, портретът, пластиката, иконата са подходяща украса за всеки интериор;
  – картините са от талантливи български художници и са добра инвестиция;
  – картината, иконата, пластиката и други произведения на изкуството носят духовен заряд и послание, които ще останат и за поколенията.
 • Организиране на изложби на български художници в галерии в страната и чужбина и популяризирането на тези изложби.
 • Организиране на периодични онлайн изложби /картини, живопис, графика, пластика, пана, текстил, скулптура и др./на български художници на сайта на Фондацията www.studios-foundation.com и популяризирането им чрез всички маркетингови средства;
 • Организиране и провеждане на образователни семинари/уебинари по въпросите на изобразителните изкуства: живописни техники; графични техники; жанрове в изобразителните изкуства; как се рисува портрет; как се рисува пейзаж; как се рисува с маслени бои;подготовка по рисуване за кандидат-гимназисти; видове художествени училища и паралелки с разширено изучаване на изобразителни изкуства; как да кандидатствате за художествени училища; как да изготвите своето творческо портфолио и много други теми.

За постигане на своите цели Фондацията ще използва следните средства:

 • Популяризиране на конкурсите за стипендии за безплатно обучение по различни учебни дисциплини /БЕЛ, математика, рисуване, история, биология и др./ на талантливи ученици, кандидат-гимназисти и кандидат-студенти в курсове по съответните дисциплини.
 • Осигуряване на средства за гореописаните стипендии за обучение на талантливи ученици в курсове по съответните дисциплини.
 • Организиране на конкурсите за стипендии по различни учебни дисциплини /БЕЛ, математика, рисуване, история, биология и др./ на талантливи ученици в курсове по съответните дисциплини.
 • Партниране с обучителни центрове, където да се провеждат горепосочените обучения.
 • Набиране на специалисти и/или партниране с образователни организации, с цел изготвяне на учебни материали за самоподготовка по различни учебни дисциплини на лесен, достъпен и интересен за учениците език.
 • Популяризиране на разработените учебни материали, за да достигнат до максимално много ученици по всички възможни маркетингови начини.
 • Партниране с галерии за организиране на изложби на талантливи български художници.
 • Разработване на маркетингови канали за популяризиране на произведенията на български художници в страната и чужбина.
 • Партниране със специалисти, които да провеждат информационните семинари/уебинари, които да са оценители в конкурсите за стипендианти и осигуряване на финанси за организацията и провеждането на тези събития.

Семинари

 • За родителите
 • За учениците
 • За децата
 • За учителите

Обучения

За да подпомогнем обучителния процес и по-конкретно да улесним обучаваните, ние и наши партньори разработваме електронни обучителни материали /текстови, видеоуроци и тестове с възможност за сомопроверка/  които са представени по модерен, ясен и близък до мисленето на учениците начин.

Изкуство

Друга основна мисия на Фондация „Студио S” /освен образованието/ е популяризиране на българското изобразително изкуство в страната и по света и подпомагане на талантливи български художници чрез изграждане и популяризиране на уеб платформа/сайт за представяне и менажиране на съвременни български художници, както и подпомагане на реализацията на произведенията им /картини, скулптури, пана, керамики, текстил и др./, както и място за комуникация на художници от всички страни; привличане на ценители на съвременното българско изкуство за подпомагане на каузата.

Семинари за всички

Организираме и провеждаме семинари/уебинари с ученици, родители и учители, на които разглеждаме теми, свързани с образованието на децата ни.

За родителите

„Как да мотивираме децата да учат“; „Защо децата ни не четат книги?“; „Как да научим децата си на организираност“ и още много други актуални теми ще бъдат разгледани на нашите уебинари.

За Учениците

„Как да учим по-бързо и по-ефективно?“; „От какво зависи оценката при устно изпитване?; „Как да повишим успеха си?“ и още много други актуални за учениците теми ще разгледаме на нашите уебинари.

За децата

Или по-скоро отново за родителите, но този път на деца между 3 и 7 години: „Как да ги подготвим по-добре за училището?“; „Как да ги научим да не се гневят?“ и още много интересни теми…

За учителите

„Как да овладеем буйните ученици?“; „Как да мотивираме интереса към учене у учениците?“; „Как да привлечем и поддържаме вниманието на учениците“ и още много други теми на нашите уебинарите.

Ако желаете да ни подпомогнете

Ако Вашето сърце тупти с  ритъм като нашия и умът Ви Ви води във същата на нашата посока и имате желание да ни подпомогнете с идеи, труд или средства, с радост ще се срещнем с Вас 🙂
Свържете се с нас!

Адрес

София, ул. Кюстендил №21, ет.4

Телефон

088 723 9186

Имейл

info@studios-foundation.com

Share This