Уроци по рисуване

Уроци по рисуване за кандидат-студенти и кандидат-гимназисти и за портфолио за кандидатстване за креативни спициалности у нас и в чужбина. Обученията се провеждат от обучителни центрове, които са наши партньори.
Осигуряваме СТИПЕНДИИ за безплатно обучение за талантливи деца. Вижте информацията по-долу в страницата.

Конкурс за стипендианти за курсове по рисуване

Видове стипендии:
Първа стипендия:
1 брой за кандидат-студенти – целогодишно* обучение по рисуване
1 брой за кандидат-гимназисти – целогодишно* обучение по рисуване
*учебна година – от 15 септември до 30 май.
Втора стипендия:
2 броя за кандидат-студенти – полугодишно* обучение по рисуване /първи или втори срок/;
2 броя за кандидат-гимназисти – полугодишно* обучение по рисуване /първи или втори срок/
*учебна година – от 15 септември до 30 май.
Трета стипендия:
4 броя за кандидат-студенти – едномесечно обучение по рисуване.
4 броя за кандидат-сгимназисти – едномесечно обучение по рисуване.
Обученията се провеждат веднъж седмично в една от следните групи по избор:
Понеделник 8.30 – 12.30
Понеделник 14.00 – 18.00
Петък 8.30 – 12.30
Петък 14.00 – 18.00
Събота 9.00 – 14.00
Събота 14.00 – 18.00
Неделя 9.00 – 14.00
Неделя 14.00 – 18.00

Стипендиите се усвояват само под формата на гореописаните обучения.

Изисквания за кандидатстване:
1. Кандидат-гимназистите може да са между 5 и 7 клас по време на обучението.
2. Кандидат-студентите може да са между 10 и 12 клас по време на обучението.
2. Да нямат повече от 5 неизвинени отсъствия от училище за предходната учебна година /ако са били ученици/.
3. Да изпратят скенирана рисунка на тема „Училище в бъдещето“.
4. Да изпратят скениран бележник с отсъствията от предходната учебна година.
5. Краен срок за кандидатстване – 24.00 ч. на 30.10.2019 година.

Как да кандидатствате за стипендиите:
I. Попълнете следния Електронен формуляр за участие в конкурса от ТУК.
II. Необходимо е да изпратите на имейл адрес info@studios-foundation.com следната информация:
1. Скениран документ за отсъствията от училище от предходната учебна година/бележник/.
2. Скенирана рисунка формат А3 на тема „Училище в бъдещето“.
3. В текста на писмото изпишете:
– име и фамилия на детето;
– възраст на детето;
– име и фамилия на родител;
– телефон и имейл адрес на родителя, на които родителят ще бъде уведомен за резултата от конкурса между 5 и 10 ноември.

Кога ще бъдат излъчени победителите?
Между 1 и 5 ноември 2019 г. комисия от художници-педагози ще прегледа рисунките на участниците и ще излъчи победителите.
Информацията ще бъде качена на сайта на тази страница до 10 ноември 2019 г. и родителите на спечелилите деца ще бъдат уведомени чрез имейл.

Уроци по рисуване за кандидат-студенти

За кандидат-студентите предлагаме подготовка по рисуване /индивидуални уроци по рисуване или групови/ за кандидатстване в креативни специалности в университети в страната и чужбина като: архитектура, интериорен дизайн, анимация, гейм дизайн, графичен дизайн, продуктов или инженерен  дизайн, моден дизайн и др.

В повечето университети в чужбина, както и у нас, се кандидатства с творческо ПОРТФОЛИО. Чрез уроците по рисуване или курсовете по рисуване кандидат-студентите не само се научават да рисуват, но и подготвят своето портфолио.

Обученията по Рисуване се предлагат от обучителен център, който е наш партньор, в следните графици и условия:
Понеделник сутрин – 8.30 – 12.30 ч. – месечна такса 96 лв.
Понеделник следобед – 14.00 – 18.00 – месечна такса 96 лв.
Петък сутрин – 8.30 – 12.30 – месечна такса 96 лв.
Петък следобед – 14.00 – 18.00 – месечна такса 96 лв.
Събота сутрин – 9.00 – 14.00 – месечна такса 120 лв.
Събота следобед – 14.00 – 18.00 – месечна такса 96 лв.
Неделя сутрин – 9.00 – 14.00 – месечна такса 120 лв.
Неделя следобед – 14.00 – 18.00 – месечна такса 96 лв.
Адрес: София, кв. Белите брези, ул. Кюстендил №21, ет.4

Попълнете Електронна Заявка за записване за курс по Рисуване от ТУК.
Заявката не Ви задължава за нищо. Чрез нея ще Ви пазим мястото 10 работни дни.

А за най-талантливите предлагаме стипендии за безплатно обучение в курсовете по рисуване.
Вижте повече информация за конкурса за стипендии по-долу в страницата.

За повече информация за уроците по рисуване се обадете на тел. 088 723 9186

Електронна заявка за записване за курс по Рисуване

Попълването на електронната заявка не Ви задължава с нищо, а ние ще Ви пазим мястото 10 работни дни.

 

Уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

За кандидат-гимназистите предлагаме индивидуални уроци по рисуване или групови за подготовка за кандидатстване в художествени училища и паралелки.

В националните художествени гимназии се кандидатства с изпит по рисуване, който се провежда на място във всяко училище и се сътои в изобразяване на обемни тела по наблюдение /натюрморт/.

За художествените паралелки в училищата с разширено изучаване на изобразително изкуство се кандидатства чрез НВО по ИИ /проверка на способностите/, който изпит се състои от две теми, от които децата избират предпочитаната от тях: фигурална композиция или декоративна композиция.

Обученията по Рисуване се предлагат от обучителен център, който е наш партньор, в следните графици и условия:
Понеделник сутрин – 8.30 – 12.30 ч. – месечна такса 96 лв.
Понеделник следобед – 14.00 – 18.00 – месечна такса 96 лв.
Петък сутрин – 8.30 – 12.30 – месечна такса 96 лв.
Петък следобед – 14.00 – 18.00 – месечна такса 96 лв.
Събота сутрин – 9.00 – 14.00 – месечна такса 120 лв.
Събота следобед – 14.00 – 18.00 – месечна такса 96 лв.
Неделя сутрин – 9.00 – 14.00 – месечна такса 120 лв.
Неделя следобед – 14.00 – 18.00 – месечна такса 96 лв.
Адрес: София, кв. Белите брези, ул. Кюстендил №21, ет.4

Попълнете Електронна Заявка за записване за курс по Рисуване от ТУК.
Заявката не Ви задължава за нищо. Чрез нея ще Ви пазим мястото 10 работни дни.

А за най-талантливите предлагаме стипендии за безплатно обучение в курсовете по рисуване.
Вижте повече информация за конкурса за стипендии най-горе в страницата.

За повече информация за уроците по рисуване за кандидат-гимназисти се обадете на тел. 088 723 9186

Адрес

София, ул. Кюстендил №21, ет.4

Телефон

088 723 9186

Имейл

info@studios-foundation.com

Share This