За учителите

Много често учителите се изправят пред проблеми, за решаването на които не разполагат с достатъчно налични инструменти. С помощта на наши партньори се опитваме да подпомогнем дейността на учителите, за да може образователния процес непрекъснато да се подобрява.

Повече информация за учителите

Организираме семинари на резлични теми  /онлайн или на живо/, на които водещи специалисти в съответните области, с които нашата организация работи,  разказват за своя опит в решаването на дадените проблеми и дават на учителите техники и похвати как да се справят в проблемни ситуации.

Другите ни семинари

За родителите

Помагайки на родителите, помагаме и на децата. Родителите и семейството са основната първопричина за всичко, случващо се с техните деца. Но никой и никога не ни е учил да бъдем родители. Не сме съвършени. И родителите имат нужда от помощ.

За учениците

Учениците във всяка възрастова група имат своите специфични проблеми. Много често те се дължат на неосъзнати духовни дефицити. Акцентирайки на обученията по ДОБРОДЕТЕЛИ ние стигаме до разрешаването им.

За децата

Голяма част от качествата и добродетелите, които носим през целия си живот, усвояваме още в ранната детска възраст. Затова усилията на нашата организация са насочени и към обучение на децата в общочовешките добродетели.

Адрес

София, ул. Кюстендил №21, ет.4

Телефон

088 723 9186

Имейл

info@studios-foundation.com

Share This