БЕЛ за ДЗИ /Матура/ 12 клас

БЕЛ за ДЗИ /Матура/ 12 клас

Оценката от матурата е най-авторитетната оценка при кандидатстване в много елитни университети в страната и чужбина. За отличното представяне на ДЗИ по БЕЛ нашата организация предоставя:
– СТИПЕНДИИ за обучение по БЕЛ в курсове на центрове, наши партньори;
– безплатни видеоуроци за самоподготовка

СТИПЕНДИИ

Нашата организация предоставя СТИПЕНДИИ за ученици от 12 клас за безплатно обучение по БЕЛ /подготовка за ДЗИ/в учебни центрове, които са наши партньори.

За ДВАНАДЕСЕТОКЛАСНИЦИТЕ през учебната 2019-2020 год

Видове стипендии:
Първа стипендия – 1 бр. – безплатно обучение по БЕЛ – подготовка за ДЗИ;
Втора стипендия – 2 бр. – покрива половин такса за обучение по БЕЛ за ДЗИ;

Информация за  КУРСА ПО БЕЛ:
Продължителност: от средата на февруари 2020 г. до средата на май 2020 г.;
Времетраене на един урок в един ден – 4 учебни часа;
График:
1 група – вторник и четвъртък от 14.30 до 17.30 ч.;
2 група – понеделник и сряда от 15.30 до 18.30
Хорариум: общо 104 уч. ч. , разпределени в 26 дни х 4 уч. ч. /2 пъти седмично/
Начало: средата на  февруари 2020 г.

В какво се състои конкурсът за стипендии?
Всеки ученик, който желае да участва в конкурса за стипендии трябва да изпрати текст/съчинение на тема „Училище в бъдещето“ до 5000 знака, формат Word. Съчиненията ще бъдат оценявани от комисия специалисти по следните критерии:
1. Изграждане на сюжетна линия.
2. Постигане на стройна композиция.
3. Изграждане на образите на литературните герои и взаимоотношенията между тях.
Изразяване на отношение към описанието.
4. Използване на адекватни изразни средства и художествени похвати.
5. Спазване на граматичната, правописната и пунктуационната норма.
6. Графично оформление на ученическия текст.

Срок за участие в конкурса:
Всички заявки и текстове за конкурса трябва да са получени на дадения по-долу електронен адрес до 30.02.2020 г.

Как да кандидатствате за участие в конкурса за стипендии? Стъпките са две:
1. Попълнете сега Електронна заявка за участие в конкурса от ТУК.
2. Изпратете съчинението, когато сте готови, на имейл адрес info@studios-foundation.com . Имейлът трабва да съдържа:
А/ Заглавие на имейла: Съчинение „Училище в бъдещето“;
Б/ Текст на имейла:
– име и фамилия на ученика;
– кой клас е ученика;
– име и фамилия на родител/настойник;
– телефонен номер на родител/настойник;
– имейл на родител/настойник;
– декларационен текст: Декларирам, че съчинението, което изпращаме за участие в конкурса, е написано от детето ми самостоятелно.

Оповестяване на резултата от конкурса
Резултатът от конкурса ще бъде публикуван на тази страница на сайта ни до 05.02.2020 г.
Родителите на спечелилите стипендия деца ще бъдат уведомени и по имейл на същата дата.

 

ВИДЕОУРОЦИ ЗА САМОПОДГОТОВКА

Тук представяме уроци по БЕЛ за самоподготовка за матурата след 12 клас. Достъпът до уроците е безплатен и се надяваме така уроците да достигнат до по-голяма аудитория ученици. Това ще помогне на зрелостниците да си припомнят езиковите и граматични правила, когато имат нужда. Така ще постигнат трайни знания и високи постижения на предстоящата матура..

Уроците са разработени от висококвалифицирани специалисти с голям педагогически опит на лесен и достъпен за мисленето на децата език, по модерен начин, който ги прави достъпни и от всякакви мобилни устройства. Това дава възможност децата да учат по всяко време и от всяко място онлайн, винаги когато желаят и имат нужда.

Всеки урок може да съдържа:
– кратък теоретичен текст;
– видеоурок, в който материята е обяснена по-подробно, на лесен и достъпен урок с подходяща визуализация;
– тест с възможност за самопроверка.

Ние постепенно ще разширяваме обема на уроците, така че проверявайте периодично за нови публикувани уроци в нашия сайт.

Вижте по-долу видеоуроците.

А ако желаете индивидуално или групово обучение НА ЖИВО по български език и литература и/или по математика,

ОБАДЕТЕ СЕ на тел. 088 723 9186

 

Тест за кариерно ориентиране

Една част от зрелостниците са успели да намерят своя път за професионално развитие. Но много често е трудно в тази възраст учениците да се самоопределят и да изберат пътя на развитието си. Затова предоставяме безплатен тест за кариерно ориентиране, който да помогне на учениците да открият своя потенциал. Попълнете Теста за кариерно ориентиране

 

Видеоуроци по български език

Тук публикуваме видеоуроци по БЕЛ, които са прекрасни помагала за задълбочена самоподготовка. Те ще Ви припомнят граматиката, която сте изучавали до 8 клас.

Слято, полуслято и разделно писане на сложни думи – част 1

Слято, полуслято и разделно писане на сложни думи – част 2

Слято, полуслято и разделно писане на сложни думи – част 3

Слято, полуслято и разделно писане на сложни думи – част 4

Слято, полуслято и разделно писане на сложни думи – част 5

Слято, полуслято и разделно писане на сложни думи – част 6

Слято, полуслято и разделно писане на сложни думи – част 7

Слято, полуслято и разделно писане на сложни думи – част 8

Слято, полуслято и разделно писане на сложни думи – част 9

 

Адрес

София, ул. Кюстендил №21, ет.4

Телефон

088 723 9186

Имейл

info@studios-foundation.com

Share This